I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní krajina Novohradských hor

Cetviny

Dokumentaristika

Premiéra: 27.5.2023

Výroba: 2021

Jaký osud potkal Cetviny a další vesnice? Slyšeli jste pověst o kamenné míse u Cetvin? Kdo je autorem křížků a maleb křížové cesty nad Cetvinami, která byla v roce 2007 zrekonstruována? Příjemné sledování druhé dílu dokumentu Duchovní krajinou Novohradských hor.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.5.2023

Výroba: 2021