I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní krajina Novohradských hor

Sklářské hutě

Dokumentaristika

Premiéra: 18.6.2023

Výroba: 2021

Zapomenutý kraj Novohradských hor má bohatou, fascinující a dramatickou historii. Autoři pořadu vnímají nejen její přírodní krásy a sakrální památky, ale především odhalují dramatické příběhy a legendy opuštěných míst, která byla ještě před pár desítkami let plná života. V krajině tak zaznamenávají otisky víry lidí, kteří ji po staletí obývali a utvářeli, i těch, kdo tu žijí nebo sem dnes přicházejí.


Dokumentaristika

Premiéra: 18.6.2023

Výroba: 2021