I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dům ze skla?

s prof. Michalem Stehlíkem

Publicistika

Premiéra: 22.5.2023

Výroba: 2023

Michal Stehlík je český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. V letech 2014 až 2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Je pedagogem na FF UK a náměstkem generálního ředitele Národního muzea.

Publicistika

Premiéra: 22.5.2023

Výroba: 2023