I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 5. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 24.5.2023

Výroba: 2023

Slavnost Nanebevstoupení Páně

V Jeruzalémě oslavili františkáni spolu s věřícími slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to výzva ohlašovat radostnou zvěst evangelia do celého světa.


Mezi muzeem a univerzitou

Odborní pracovníci Muzea Svaté země předávají své vědomosti a zkušenosti také studentům Betlémské univerzity, hlavně při různých workshopech.


Stadion dostal jméno slavného fotbalisty

Stadion ve městě Alkhader nedaleko Betléma byl 14. května otevřen po rekonstrukci a dostal jméno po brazilském fotbalistovi Pelém.


Město položené na hoře

Sussita je pokládána za „město položené na hoře“, o němž se zmiňují evangelia, a také za místo, kde Ježíš konal zázraky..


Panna Maria, plná Milosti

Otec Francesco Piazzola se v bazilice svaté Anny v Jeruzalémě zamýšlí nad dalším z titulů Panny Marie, kterou archanděl Gabriel při Zvěstování oslovil jako „milostiplná“.

Zpravodajství

Premiéra: 24.5.2023

Výroba: 2023