I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Familie Korbel - Příběh z druhé strany

Dokumentaristika

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2017

Filmový dokument Familie Korbel - příběh z druhé strany líčí příběh sourozenců Korbelových a jejich rodičů na sklonku II. světové války a po jejím skončení. Snímek otevírá téma v letech komunismu tabuizované a v posledních dekádách silně diskutované a historicky intenzivně zkoumané téma – popisuje osudy jedné z rodin českých Němců, která byla v poválečném období vyřazena z odsunu.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2017