I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

31. 5. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2023

Povolání k lásce a službě

V Jeruzalémě přijalo sedm bratrů františkánů z Kustodie Svaté země jáhenské svěcení.


Výročí Křesťanského informačního centra

Křesťanské informační centrum, které zřizuje Kustodie Svaté země, slouží poutníkům a křesťanům z celého světa už 50 let.


Maturity na Škole Svaté země

20. května se uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení chlapcům a dívkám, kteří úspěšně zakončili studium na Škole Svaté země.


Partnerství mezi městy Betlém a Pafos

Města Betlém a Pafos (který se nachází na Kypru) podepsala dohodu o partnerství, které znamená posílení spolupráce v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu, kultury a ochrany životního prostředí.


Panna Maria, matka Slova

Otec Francesco Piazzola pokračuje, tentokrát v Malém Večeřadle na Hoře Sion v Jeruzalémě, ve svých katechezích o jednotlivých titulech Panny Marie.

Zpravodajství

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2023