I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

Slavnost Nejsvětější Trojice

Duchovní pořady

Výroba: 2023

Nedělní zamyšlení Mons. Tomáše Halíka, kněze, teologa a faráře Akademické farnosti Praha.

Duchovní pořady

Výroba: 2023