I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V pohorách po horách

Slezské Beskydy

Dokumentaristika

Premiéra: 17.6.2023

Výroba: 2023

Slezské Beskydy, někdy známy jako Těšínské Beskydy se rozkládají na území jak Česka, tak Polska. Pohoří je velmi silně rozčleněno na několik hřbetů a hlubokých údolí. Cílem naší dnešní cesty je Malinovská skála. Nachází se mezi vrcholy Barania Góra a Skrzycne, což je nejvyšší vrchol Slezských Beskyd. Ze samotného vrcholu Malinovské skály však vidíme nejen tyto dva kopce. Skalní útvary na vrcholu jsou dokladem pestré geologické stavby této části Slezských Beskyd. V této lokalitě se objevují nejen godulské pískovce, ale také břidlice, vápence i slepence. Rozkvetlé louky, v zimě zasněžené svahy vybízející k zimním sportům, výhledy jak na Slezské i Moravskoslezské Beskydy stojí opravdu za návštěvu.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.6.2023

Výroba: 2023