I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V pohorách po horách

Šípska Fatra

Dokumentaristika

Premiéra: 24.6.2023

Výroba: 2023

Severní oblast Velké Fatry, kterou odděluje Váh a Orava a několik vrcholů, jako Šíp, Havran, Ostré, Kečky, je přiřazeno do podcelku Šípská Fatra. Různorodé klimatické povrchové, geologické a vegetační poměry, ale i lidská činnost ve Velké Fatře, vytvářejí zajímavé podmínky pro různorodost flóry a fauny. Pro náš dnešní výstup jsme si vybrali krásnou horu Šíp. Vystupujeme Škútovou dolinou do Žaškovského sedla do výšky 720 metrů. ze sedla dále do výšky 1170 metrů až na vrchol. Hora Šíp vytváří významnou krajinnou dominantu celého okolí soutoku obou řek, Váhu a Oravy. Naskýtají se nám výhledy na Malou Fatru s takovými vrcholy jako je Velký Rozsutec, Stoh, Malý Kriváň, ale i četné a úžasné věže z vápenců, které mnohdy připomínají Sulovské skály. Ocitli jsme se v místě s výskytem vzácných rostlinných a živočišných společenstev, vázaných na vápencové a dolomitské skály. Snad nám při filmových a fotografických záběrech dáte za pravdu, že tento horský komplex určitě za návštěvu stojí.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.6.2023

Výroba: 2023