I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Láska

Dokumentaristika

Premiéra: 16.6.2023

Výroba: 2017

Tento dokument ukazuje realitu některých dívek, které, aby přežily, musely si vydělávat prostitucí v nebezpečných ulicích Freetownu. Ten je hlavním městem Sierry Leone, která se nacházela v sociálním a ekonomickém úpadku.

Dokumentaristika

Premiéra: 16.6.2023

Výroba: 2017