I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sním s Ním

Publicistika

Premiéra: 19.6.2023

Výroba: 2023

Jedním ze synodálních důrazů je potřeba změny pastoračního stylu. Jak proměnit farnost v otevřené, evangelizující společenství? A jak najít a přizvat klíčové lidi ke spoluzodpovědnosti na tomto díle?

Odpovědi na tyto otázky budeme hledat společně s P. Kamilem Obrem a P. Radkem Jurnečkou. Moderuje Pavel Mikšů.

Publicistika

Premiéra: 19.6.2023

Výroba: 2023