I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Aby globalizace sloužila člověku

Dokumentaristika

Výroba: 2001

Dokumentaristika

Výroba: 2001