I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hadi České republiky

Dokumentaristika

Premiéra: 19.7.2023

Výroba: 2020

Česká republika je malá evropská země, jejíž krajinu po staletí měnil člověk. Rozlehlé plochy nedotčené divočiny byste zde hledali marně. Přesto se v kulturní krajině nachází místa poskytující domov živočichům, o kterých mnohdy ani nevíme. Hadi žijí v naší těsné blízkosti často skrytě a bez povšimnutí. V Česku se vyskytuje jenom 5 druhů (užovka obojková, užovka stromová, užovka podplamatá, užovka hladká, zmije obecná), ale přesto jsou hadi zajímavou součástí naší fauny. Jaký život vlastně vedou? Máme v české přírodě oblasti, kde se těmto šupinatým plazům daří? Jak hady ovlivňuje lidská činnost? A je třeba se jich bát? Pojďme společně poodhalit tajemný život našich hadích sousedů a prožít s nimi jeden rok od brzkého jara do pozdního podzimu.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.7.2023

Výroba: 2020