Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Trendy ochrany přírody

Dokumentaristika

Premiéra: 20.7.2023

Výroba: 2023

Dokument představuje širší veřejnosti současné trendy v ochraně přírody a východiska, o které se opírají, tj. jakým způsobem rozmanitost ochranářských přístupů reflektuje rozmanitost ekologických nároků různých druhů a jejich stanovišť. Film odpovídá na otázku, proč někde ochrana přírody jednoznačně dává přednost spontánním procesům (tzv. bezzásahovosti), zatímco jinde je naopak nezbytná velmi aktivní a dlouhodobá péče o druhy/habitaty. Tato témata budou demonstrována na široké škále různorodých území od téměř nedotčených ekosystémů (NP České Švýcarsko, NP Podyjí) až po zcela kulturní krajinu, jako jsou městské ekosystémy (Praha), či dokonce zcela přeměněná krajina (např. po těžbě surovin - výsypky). Součástí filmu je i část věnovaná nedávnému rozsáhlému požáru na území NP České Švýcarsko a jeho vlivu na ochranu přírody.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.7.2023

Výroba: 2023