I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

22. 8. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 22.8.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Chrámový svátek ve Vilémově

Ve Vilémově oslavili duchovní a věřící pravoslavné církve svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice. Chrám ve Vilémově je symbolem pravoslaví v naší zemi. Prožívá všechny radosti i bolesti od doby první republiky přes zrušení církve nacisty až po její obnovu a porevoluční stavbu monastýru, který je dnes místem setkávání mnoha národů.


Mariánská slavnost v Hlohovci

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie se konala také v Hlohovci.


Setkání příznivců časopisu DUHA

V jihočeské Putimi se setkali příznivci časopisu DUHA. Setkání začalo mší svatou. Poté bylo na farní zahradě připraveno občerstvení a soutěže pro děti. Při odpolední zábavě došlo i na lidové písničky. Hezkou tečku za setkáním připravilo divadlo Studna.


Zarážání hory v Polešovicích

Vinařské a vinohradnické tradice v Polešovicích na Uherskohradišťsku sahají až do patnáctého století. Ke stále udržovaným zvykům patří „zarážání hory“, spojené se mší svatou za všechny vinohradnice a vinohradníky.


Festival UNITED

Ve Vsetíně proběhl třináctý ročník křesťanského multižánrového festivalu UNITED. Tématem letošního ročníku byla slova Tady a teď, která reagují na současnou krizi života způsobenou nejen digitalizací světa. Příchozím připomínala hodnotu právě prožívaného okamžiku i sounáležitosti a dialogu.


Konference New Dawn - Nové svítání

Konference „New Dawn (ňju don) – Nové svítání“ se už po jedenácté konala ve františkánském klášteře v Hájku. Křesťané z celé republiky se tu setkávají ke společné chvále, adoraci, přímluvným modlitbám a větší otevřenosti Duchu svatému. Nechybí slavení eucharistie, večer smíření a modlitby za uzdravení nebo celonoční adorace v Loretě. Na své si v bohatém programu přišly i děti.


Varhanní koncerty v Hlohovci

V Hlohovci proběhl první ročník varhanního festivalu.Z DIÁŘE

 

České Budějovice, 25. srpna

Bohoslužba za Přemysla Otakara II.

Vzpomínkovou bohoslužbou si České Budějovice připomenou krále a zakladatele města Přemysla Otakara II. V katedrále zazní Českobudějovické requiem skladatele Karla Fráni.


Milonice, 25. - 27. srpna

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost v Milonicích zahájí bohoslužba, následovat bude pořad lidových písni. V neděli bude mši svatou slavit olympijský kaplan P. Oldřich Chocholáč.


Brno, 26. srpna

Výročí úmrtí P. Martina Středy

Při mši svaté v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie bude vzpomenuto výročí smrti P. Martina Středy, obránce jihomoravské metropole v roce 1645.


Svatá Hora, 27. srpna

350. výročí posvěcení baziliky

Na Svaté Hoře u Příbrami budou probíhat oslavy 350. výročí posvěcení baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní mši svaté bude předsedat emeritní arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.


Dolní Dobrouč, 27. srpna

Benefiční koncert

Benefiční koncert Pavla Helana a česko-ukrajinského sboru Sonjašnyk bude v kostele v Dolní Dobrouči. Za výtěžek budou nakoupeny lékárničky a další věci pro vojáky i civilní obyvatele Ukrajiny.


Brno - Žebětín, 27. srpna

100. výročí posvěcení kostela sv. Bartoloměje

Děkovnou bohoslužbu ke stému výročí posvěcení nové části kostela sv. Bartoloměje v Brně - Žebětíně bude slavit biskup Vojtěch Cikrle. Následovat bude prezentace o historii farnosti a koncert.


Svatý Antonínek, 27. srpna

Děkovná mše za úrodu

Tradiční děkovná mše svatá za úrodu bude na Svatém Antonínku. Krojované procesí vyjde od kostela v Blatnici, v bohatě vyzdobeném liturgickém prostoru bude hlavní mši svatou slavit biskup Antonín Basler.


Broumov, 30. srpna

Putování za mír

Třetí etapa putování za mír po východočeské svatojakubské cestě povede z Broumova do Police nad Metují. Na cestu dlouhou zhruba třináct kilometrů jsou zváni senioři i další zájemci.

Zpravodajství

Premiéra: 22.8.2023

Výroba: 2023