I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

29. 8. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 29.8.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

350. výročí posvěcení baziliky na Svaté Hoře

Svatá Hora vyzdobená řadou uměleckých děl přitahuje velmi mnoho poutníků. Milostné sošce Panny Marie Svatohorské se dostalo té výsady, že jako první v českých zemích byla korunována. Svatá Hora se tak zařadila mezi slavná poutní místa světa.


Pouť rodin na Svatém Hostýně

Prázdniny na Svatém Hostýně uzavírá tradičně Arcidiecézní pouť rodin. Letos byla hlavním mottem výzva: Pojďme poděkovat Panně Marii za její ochranu v době prázdnin a vyprosit si požehnání do nového školního roku. Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Antonín Basler.


Rozloučení s Jiřím Černým

V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se uskutečnilo poslední rozloučení s hudebním kritikem a publicistou Jiřím Černým, který zemřel ve věku 87 let. Byl jedním z průkopníků psaní o populární hudbě u nás a nejen svými rozhlasovými pořady ovlivnil celé generace posluchačů i hudebníků.


Poradenství pro mladé

Nedílnou součástí letošního festivalu UNITED bylo centrum poradenství, které obměňuje místa svého působení po celé republice. Tým tvoří vedoucí sborů a pracovníci s mládeží i odborníci s psychiatrickým vzděláním a terapeuti. Všichni se snaží pomáhat mladým lidem s jejich problémy.


Výročí Elišky Rejčky

Prvního září před více než sedmi sty lety se narodila Eliška Rejčka. V Brně na Špilberku ji připomněla výstava nazvaná Eliška Rejčka, Dar středověku.

Jedinečná výstava už skončila, teď jsou na Špilberku k vidění expozice o myslivosti, zbraních, fotografiích Miloše Budíka a další.


30 let Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha si letos připomíná třicet roků své pomoci v zahraničí. V roce 1993, v době kdy Charita začala znovu rozvíjet sociální služby, obrátila pozornost také na pomoc rozvojovým zemím, ve kterých žije velká část obyvatel pod hranicí chudoby. Prvním státem, kam její pomoc zamířila, byla Indie.


Nová lávka pro Štvanici

Nová lávka přes Vltavu propojuje pražský Karlín a Holešovice. Pro ostrov Štvanice, na kterém lávka pro pěší a cyklisty také ústí, znamená první nakročení k jeho celkové obnově. Postupně by se ze z něj měla stát oáza klidu a zeleně v centru metropole.Z DIÁŘE

 

Olomouc, 1. září

Žehnání opravených varhan

Po letech oprav budou v Olomouci slavnostně předány k užívání varhany v kostele sv. Mořice. Budou požehnány při bohoslužbě, následovat bude koncert amerického varhaníka Nathana Laubeho.


Tachov, 1. září

Pobožnost za hospic

Ekumenická pobožnost za mobilní hospic Západ bude v kostele v Tachově. Účastníci se budou přimlouvat za personál, který v hospici věrně slouží, za zemřelé klienty i za živé pozůstalé.


Kutná Hora, 1. září

30 let Církevního gymnázia

Oslava 30. výročí založení Církevního gymnázia v Kutné Hoře začne slavnostní mší svatou v kostele sv. Jakuba. Následovat bude koncert, otevření výstavy, prezentace absolventů a další pestrý program.


Valašské Meziříčí, 1. září

Otevření nové školy

Církevní základní škola ve Valašském Meziříčí bude v nové budově. Děkovnou mši svatou bude ve farní kostele sloužit arcibiskup Jan Graubner. Následovat bude slavnostní otevření a požehnání školy.


Žďár nad Sázavou, 1. září

Den s Ponorkou

Nízkoprahové zařízení Ponorka ve Žďáru nad Sázavou pořádá den plný zábavy s prohlídkou klubových prostor. Budou hry i tvořivá dílna, ale také možnost setkání s hasiči nebo záchranáři.


Brandýs nad Orlicí, 1. a 2. září

Brandýské mámení

Výstavy, koncerty, tvořivé dílny a mnohé další nabídne festivalový program v Brandýse nad Orlicí. Štafetovým čtením připomene 400 let od napsání knihy Labyrint světa a ráj srdce.


Praha - Řepy, 3. září

Vinobraní v Klášteře

Vinobraní v Klášteře bude na zahradě Domova svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. Vystoupí Jožka Šmukař s cimbálovkou nebo děti z folklorního souboru Lučinka, bude i občerstvení a dobročinné stánky.


Zašová, 4. září

Zahájení Cyrilometodějské pouti

Velké Cyrilometodějské putování začne v Zašové na Valašsku. Přes horské hřebeny povede do Terchové s možností zakončení na tradičním mezinárodním výstupu na Veľký Rozsutec.

Zpravodajství

Premiéra: 29.8.2023

Výroba: 2023