I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Každý den ke slávě Boží - P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm., K. Lachmanová, ThD.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.4.2010

Výroba: 2006

Přednáška z 15. katolické charismatické konference, která proběhla v Českých Budějovicích v roce 2004.

Kateřina Lachmanová, ThD., nar. 1964, t.č. koordinátorka hnutí Obnovy v ČR. Studovala teologii v Českých Budějovicích, později v Římě spirituální teologii, křesťanskou antropologii a psychologii. V Pastoračním středisku v Praze se věnuje pastoračně-psychologickému poradenství a přednáškové činnosti, externě vyučuje na KTF v Praze.

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm., nar. 1956. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, r. 1982 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1990 byl převorem kláštera v Kostelním Vydří, v současnosti je představeným bratří karmelitánů v ČR. Doktorát z teologie získal na Tereziánu v Římě. U nás je znám především jako kazatel a exercitátor.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.4.2010

Výroba: 2006