I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

O pasáčku Asafovi

Pořady pro děti

Premiéra: 21.7.2009

Výroba: 2008

Od Jezulátka se pasáčci vrací jako vyměnění. Jsou k sobě pozorní a milí. Zato Elijab, který do jeslí nedošel je nyní se svou zlobou sám proti všem.

Pořady pro děti

Premiéra: 21.7.2009

Výroba: 2008