I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá s uvedením Mons. Martina Davida do úřadu diecézního biskupa

Ostrava, katedrála Božského Spasitele

Duchovní pořady

Premiéra: 31.8.2023

Výroba: 2023

Slavnostní bohoslužba s uvedením Mons. Martina Davida do úřadu diecézního biskupa z katedrály Božského Spasitele v Ostravě.

Duchovní pořady

Premiéra: 31.8.2023

Výroba: 2023