Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

19. 9. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 19.9.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE


Liturgie města Říma

Papežská kolej Nepomucenum hostila v těchto dnech formační program Liturgie města Říma. Vede nejen k poznání římské bohoslužby, ale také k růstu v modlitbě a v lásce k církvi. Letní školu liturgiky zakončila mše svatá a liturgie hodin.


Setkání s oběťmi zneužívání

S lidmi, kteří v církvi zažili nějakou formu zneužívání, se na svátek Panny Marie Bolestné setkal ve Staré Boleslavi biskup Zdenek Wasserbauer a v bazilice na Velehradě biskup Josef Nuzík. Setkání začalo adorací, následovala diskuze a mše svatá. Po ní diskuze ještě pokračovala.


Evangelický den v Bystřici

Evangelický den se poprvé uskutečnil záhy po sametové revoluci, dnes už se z něj stala tradice. V letošním roce se setkání věřících Slezské církve evangelické augsburského vyznání uskutečnilo v Bystřici na Třinecku.


130 let kostela sv. Ludmily v Praze

V předvečer svátku svaté Ludmily se v pražském kostele na náměstí Míru konal slavnostní Koncert pro českou kněžnu. Praha 2 a místní farnost ho pořádá každoročně. Letos bylo vystoupení Harmonie Praga součástí oslav 130. výročí vysvěcení jednoho z největších a nejvýznamnějších pražských kostelů.


Pomoc Maroku po zemětřesení

Zemětřesení v Maroku začátkem září, bylo nejsilnější od začátku 20. století. Jeho epicentrum bylo asi 70 kilometrů od historického města Marakéš a zasáhlo i špatně přístupné oblasti. Za temného dunění se řada staveb měnila v trosky, včetně tradičních domů postavených z hliněných cihel, kamení a dřeva.


Opravy kostela sv. Jakuba v Brně

Kostel sv. Jakuba v Brně získal první místo v jedné z kategorií soutěže Máme vybráno. Od roku 2012 tuto soutěž veřejných sbírek pořádá Institut pro památky a kulturu. Cena byla udělena za aktivity na webu a sociálních sítích sv. Jakuba, které zajímavým a neotřelým způsobem prezentují potřebu hledání financí pro památky. Ceny byly předány na ministerstvu kultury a my vám přinášíme aktuální dění přímo z rekonstrukce brněnského kostela.


Kulíškova desítka v Hati

Druhý ročník charitativního běhu v Hati nazvaný Kulíškova desítka naplnil nejen běh a chůze, ale také charitativní aktivity, hry a hudba. Zúčastnili se místní dospělí, děti i celé rodiny, ale také sousedé z okolních obcí.Z DIÁŘE

 

Praha, 20. září

Den církevního školství

V Den církevního školství bude arcibiskup Jan Graubner celebrovat slavnostní mši svatou v pražské katedrále. Koncelebrovat budou generální vikář Jan Balík a školní kaplani.


Letohrad, 22. září

Den Charity

Den Charity v Letohradu vyvrcholí koncertem Od Bacha po Vlacha. K prohlídce bude otevřené opravené Centrum pod střechou, bude i prodej s ukázkami výrobků chráněných dílen.


Luleč u Vyškova, 22. září

Promenádní koncert

V obci Luleč u Vyškova působí Pastoračním centrum duchovní služby Armády České republiky. Širokou veřejnost zve na promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc.


Praha, 23. září

400 let české provincie Tovaryšstva Ježíšova

V září před čtyřmi sty lety vznikla Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Slavnostní bohoslužbě v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze bude předsedat arcibiskup Jan Graubner.


Praha, 23. září

Dopolední varhanní recitál

Sezónu dopoledních varhanních recitálů v pražském Obecním domě zahájí  Jaroslav Tůma. Zahraje díla Aloise Háby, Jana Hanuše a francouzského skladatele Charlese-Marie Widora.


Dolní Dobrouč, 23. září

Průvod uprchlíků v dobových kostýmech

Dobový průvod uprchlíků v Dolní Dobrouči připomene utečence z italského Marca, kteří našli za 1. světové války útočiště právě v této obci. Akci bude doprovázet výstava ve škole.


Čelákovice, 24. září

Encyklika Laudato Si

Osm let od vydání encykliky Laudato si připomene bohoslužba pod širým nebem u Čelákovic v aleji, kterou vysadil a o kterou pečuje místní Okrašlovací spolek. Následovat bude předčítání z encykliky.


Brno, 25. září

Cesta Božího lidu

Přednáška Mons. Jiřího Mikuláška v kryptě brněnské katedrály bude ve vztahu k probíhající výstavě Via populi Dei - Cesta Božího lidu. Expozici připravilo Diecézní muzeum k 30. výročí svého založení.

Zpravodajství

Premiéra: 19.9.2023

Výroba: 2023