I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

s P. Jiřím Klosem a mladými z Havířova

Duchovní pořady

Premiéra: 27.9.2023

Výroba: 2023

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.9.2023

Výroba: 2023