I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

3. 10. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 3.10.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Ekumenická modlitba před synodou

Na Svatopetrském náměstí v Římě se uskutečnila ekumenická modlitební vigilie za synodu. Nesla název „Společně, shromáždění Božího lidu“ a podtrhla ústřední roli modlitby v synodálním procesu. Zúčastnily se jí tisíce lidí z různých křesťanských denominací.


Svátek sv. Václava v Římě

Oltář svatého Václava ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu se každoročně v den svátku patrona naší země stává cílem poutníků jedné z našich diecézí. Letos se k němu vydali z ostravsko-opavské diecéze pod vedením biskupa Martina Davida.


Svátek stánků v Jeruzalémě

V Jeruzalémě a na celém světě začaly o víkendu oslavy svátku stánků. Židé v něm děkují za úrodu a připomínají si čtyřicetileté putování pouští z egyptského otroctví do země zaslíbené. Křesťanskou obdobu tohoto svátku založilo před čtyřiceti lety Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě. Jejím cílem je potěšit lid Izraele praktickými projevy přátelství a podpory. Poutníci přicházejí z celého světa, aby uctívali Pána, modlili se za pokoj v Jeruzalémě a žehnali Izraeli v tomto období obnovy. Plní se tak biblické proroctví o tom, že mnohé národy budou vstupovat do Jeruzaléma Izraeli na svědectví.


100 let od smrti arcibiskupa Stojana

Na Velehradě si poutníci připomněli sto let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Ve třech dnech se mohli zúčastnit bohoslužeb, shlédnout výstavu a vyslechnout přednášky i koncert. Bylo také možné si prohlédnout prostory poutního domu, který Stojan založil a jehož jméno nese.


Setkání seniorů v Hradci Králové

V Hradci Králové se v závěru září uskutečnilo sedmnácté Diecézní setkání seniorů. Program započal modlitbou za osamělé a nemocné. Za přítomnosti královéhradeckého biskupa Jana Vokála pak pokračoval bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Nechyběla ani beseda se známými osobnostmi.


Obnovený charitní dům v Praze

Pražská Arcidiecézní charita slavnostně otevřela nově zrekonstruovaný dům v Londýnské ulici, ve kterém bude zázemí řady sociálních služeb. Projekt byl financován z evropské dotace, výtěžku Tříkrálové sbírky a darů soukromých dárců, podílela se na něm i Praha 2 a magistrát hlavního města.


Pomoc Ukrajincům ve Staré Bělé

Farnost a dobrovolníci ve Staré Bělé pokračují v pomoci ukrajinským rodinám už devatenáctý měsíc. Pomáhají hlavně materiálně, zejména sbírkami potravin.Z DIÁŘE

 

Olomouc, 5. října

Mše svatá za policii

Mše svatá za policisty, občanské zaměstnance a také policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby, bude v olomoucké katedrále. Celebrovat ji bude biskup Antonín Basler. Zve Křesťanská policejní asociace.


Žilina, 6. října

20 let Fóra Života

Slavnostním večerem v Žilině oslaví slovenské Fórum života dvacet let svého působení. Benefiční koncert bude spojený s předáváním Ceny Antona Neuwirtha významným osobnostem ochrany života.


Rtyně v Podkrkonoší, 7. října

Misijní den

Na misijní den ve Rtyni zve farnost ve spolupráci s Papežskými misijními díly. Na programu je pásmo o blahoslaveném Carlu Acutisovi, vyprávění o misiích a mnohé další. Setkání vyvrcholí mší svatou.


Mariánská Týnice, 7. října

Filip Kolowrat Krakowský: Missa Solemnis

Koncert v Mariánské Týnici na Plzeňsku připomene sto let od narození plzeňského historika Miloslava Bělohlávka. Účinkovat budou sólisté, Rychnovský chrámový sbor a orchestr.


Ústí nad Orlicí, 7. října

Festival duchovní hudby sv. Cecílie

Hudební festival v Ústí nad Orlicí zahájí vystoupení chrámových sborů a varhaníků. Společný zpěv sborů také doprovodí mši svatou. V koncertu pak zazní Loutna česká Adama Michny z Otradovic.


Špindlerův Mlýn, 8. října

Pěší pouť ke kapli sv. Fratiška z Assisi

Pěší pouť ke kapličce svatého Františka z Assisi u Erlebachovy boudy začne u kostela ve Špindlerově Mlýně. Mši svatou bude celebrovat biskup Jan Vokál. Následovat bude pohoštění s hudbou.


Slavkovice, 8. října

Pouť ke sv. Faustyně

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude mši svatou na pouti ke sv. Faustyně sloužit biskup Martin David. Předcházet jí bude večerní děkovná adorace za uzdravení.


Rapotín a Vikýřovice, 8. října

Svatohubertská pouť

Svatohubertská pouť v údolí Desné začne v Rapotíně loveckými fanfárami. Mši svatou bude celebrovat šumperský děkan P. Slavomir Sulowski. Další program bude na hřišti ve Vikýřovicích.

Zpravodajství

Premiéra: 3.10.2023

Výroba: 2023