I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 9. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 20.9.2023

Výroba: 2023

Kříž je znakem úplné lásky Boha k lidstvu

Kříž je znakem naprosté lásky Boha k lidstvu. 14. září se řeholníci a poutníci v Jeruzalémě zúčastnili slavení svátku Povýšení svatého Kříže v bazilice Božího hrobu.


Narození Panny Marie, počátek nového stvoření

8. září se v bazilice svaté Anny v Jeruzalémě slavil svátek Narození Panny Marie.


Soucit a důstojný život v nemoci

1. srpna zahájila svou službu Nadace Bethlehem, která poskytuje domácí paliativní péči lidem s nevyléčitelnými nemocemi.


Nový začátek pro Školu Svaté země v Akku

Škola Svaté země ve městě Akko byla již od svého založení v roce 1620 důležitou vzdělávací institucí, ale také místem setkávání různých kultur. Kustodie Svaté země se rozhodla „vdechnout jí nový život“ a kompletně ji zrekonstruovala. Slavnostní otevření školy se konalo 1. září.


Svátek Panny Marie z „uzavřené zahrady“

10. září se v Betlémě slavil svátek Panny Marie, Naší Paní z „Hortus Conclusus“ – tedy z „uzavřené zahrady“. Ve stejnojmenném klášteře se pak konalo procesí se sochou a ikonou Panny Marie.

Zpravodajství

Premiéra: 20.9.2023

Výroba: 2023