I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Láska k pomoci

Publicistika

Premiéra: 20.10.2023

Výroba: 2023

Charitní práce by se nedala dělat bez obětavých zaměstnanců, dobrovolníků i štědrých podporovatelů. Mnozí z nich budou 20. října oceněni Cenou Charity Česká republika. Ta je udělována už od roku 2008, je poděkováním a uznáním za obětavou práci. Co je motivem práce pro Charitu a čím je stále inspirativní patron charitní práce sv. Vincenc z Pauly na to se bude ptát moderátorka Daniela Brůhová. Pozvání do pořadu přijal Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, Iva Kuchyňková, koordinátorka v sociální oblasti Charity ČR a Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž. Publicistika

Premiéra: 20.10.2023

Výroba: 2023