I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní krajina Novohradských hor

Podhůří

Dokumentaristika

Premiéra: 16.4.2024

Výroba: 2021

Novohradské hory přecházejí směrem na sever do Novohradského podhůří. To se na našem území člení na pět podcelků.
Kaplická brázda mezi Malší a Českokrumlovskou Vrchovinou (část Šumavského podhůří) je jeho nejzápadnější částí. Jedná se o 5 - 12 km širokou sníženinu mezi Šumavou a Novohradskými horami. Nejvyšším bodem je zde Věncová hora (651 m).

Dokumentaristika

Premiéra: 16.4.2024

Výroba: 2021