Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Bible v písku

Mojžíš

Dramatická tvorba

Premiéra: 27.5.2024

Výroba: 2019

"Propusťte můj lid!" O to Mojžíš žádal faraona. Přišel k němu, aby propustil hebrejské otroky ve jménu Boha Izraelitů.Příběh Mojžíše je zcela mimořádný. Byl synem otroka, stal se egyptským princem, ale také psancem. Nakonec ho Bůh někde uprostřed pouště zavolal. Použil k tomu hořící keř - je to neuvěřitelné.

Dramatická tvorba

Premiéra: 27.5.2024

Výroba: 2019