Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

25. 10. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 25.10.2023

Výroba: 2023

Ve všech kostelech Svaté země se v úterý 17. října lidé modlili za mír. Ve spojení se všemi představiteli církví, kteří prožívají tuto situaci v místech konfliktu, vyzval papež František celou církev k modlitbě a postu. Lidé se modlili v bazilice Božího hrobu i v bazilice Zvěstování v Nazaretu, v kostele Zesnutí Panny Marie, v sídle Latinského patriarchátu v Jeruzalémě, v konventu svatého Salvátora, v Ein Karem i v Betlémě. Konalo se mnoho modlitebních vigílií, společné modlitby růžence i eucharistické adorace v řeholních komunitách. Představitelé církví ve Svaté zemi vydali společné prohlášení a novou výzvu k míru po strašném útoku na nemocnici v Gaze.

Zpravodajství

Premiéra: 25.10.2023

Výroba: 2023