I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

24. 10. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 24.10.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Čeští kněží v severní Itálii

V Severní Itáli se konal formační týden pro kněze, tématem byl Ambrož, Augustin, nauka a liturgie. Kněze zavedl do míst, kde se zrodil ambrosiánský ritus, kde přijal víru svatý Augustin a kde Karel Boromejský usiloval o obnovu církve.


Nový spišský biskup

V katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule byl slavnostně vysvěcen nový spišský diecézní biskup Mons. František Trstenský. Hlavním světitelem a kazatelem při slavnostní mši svaté byl košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.


Misijní neděle na Slovensku

Misijní neděli slaví církev po celém světě vždy předposlední říjnovou neděli. Patří k ní také finanční sbírky na podporu chudých církví. Na Slovensku se tentokrát zaměřily na Afriku.


Předškolička v Uherském Brodě

Katolická základní škola v Uherském Brodě připravila setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Děti se vydaly na tajnou výpravu, při které prozkoumaly školu a její okolí, plnily různé úkoly a čelily zkouškám na cestě ke starodávnému pokladu. Další předškolička bude 15. listopadu.


Výstava Petra Brandla v Praze

Ve Valdštejnské jízdárně v Praze byla otevřena výstava „Petr Brandl: Příběh Bohéma“. Vypráví dva paralelní příběhy: příběh děl velkého barokního malíře a příběh jeho života. V expozici jsou monumentální oltářní obrazy, portréty i žánrové malby. Poprvé jsou k vidění i nově objevená díla.


Mistr uměleckých řemesel Ladislav Jurovatý st.

Výstava Vyznání mistra železa a drátu připomíná sté výročí narození mistra uměleckých řemesel Ladislava Jurovatého staršího.


Hranice Agnieszky Holland

Polská režisérka Agnieszka Holland uvedla v Praze svůj nejnovější film Hranice. Černobílé drama vypráví o bezpráví na polsko-běloruské hranici. Snímek získal sedm ocenění na festivalu v Benátkách a v Polsku ho vidělo více než 700 000 diváků.Z DIÁŘE

 

Plzeň, 26. října

Konec sezóny v Meditační zahradě

Sezónu v Meditační zahradě v Plzni ukončí bohoslužby v kapli sv. Maxmiliána Kolbe s generálním vikářem P. Petrem Hruškou. Poté bude možné posedět u táboráku. Zahrada se opět otevře 10. dubna.


Klokoty, 27. října

Floristická dílna – Dušičky

V poutním areálu Klokoty bude možné si pod vedením floristky vytvořit dušičkové vazby, věnečky i aranžmá. Dobrovolné vstupné bude využito v práci oblátů s dětmi a mládeží na Srí Lance.


Olomouc, 27. října

Degustace mešních vín

Degustace šesti vzorků mešních vín značky Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž se koná v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Tradice výroby tohoto vína začala před více než 750 lety.


Praha, 28. října

Bedřich Smetana: Má vlast

Samostatná Československá republika byla vyhlášena před 105 lety v Obecním domě v Praze. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK oslaví svátek i letos uvedením Mé vlasti Bedřicha Smetany.


Dýšina - Plzeň, 28. října

Pouť ke sv. Šimonovi a Judovi

Pěší pouť ke sv. Šimonovi a Judovi bude zahájena v kostele sv. Jiří v Plzni na Doubravce. Poutníci dojdou podél Berounky do Dýšiny, kde bude slavena mše svatá. Bude i občerstvení na faře.


Špindlerův Mlýn, 28. října

20 let horského střediska Ejon

Horské středisko Ejon ve Špindlerově mlýně bylo otevřeno před dvaceti lety. Mši svaté v kostele sv. Petra bude předsedat biskup Josef Kajnek. Následovat budou vzpomínky, prezentace a další program.


Plzeň, 29. října

Requiem v katedrále

Requiem hudebního skladatele Gabriela Faurého zazní v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Melodicky bohaté dílo přednese soubor opery a orchestr Divadla Josefa Kajetána Tyla.


Štramberk, 29 října

300 let kostela

Mši svatou k třístému výročí kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku bude slavit biskup Martin David. Požehná také renovovanou sochu a procesní kříž. Odpoledne bude varhanní koncert a přednáška.

Zpravodajství

Premiéra: 24.10.2023

Výroba: 2023