I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 11. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 7.11.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE


Společná modlitba za mír ve Svaté zemi

V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se uskutečnila modlitba za mír ve Svaté zemi. Křesťané, židé a muslimové se společně modlili za mír v lidských srdcích, který může vést i k míru ve Svaté zemi. Modlitby se zúčastnili zástupci katolické i evangelické církve, židovské liberální komunity i muslimské pražské komunity.


Role církve a státu v přelomových letech

Senátní klub KDU ČSL a nezávislí uspořádal diskusní kulatý stůl na téma Role církve a státu v devadesátých letech dvacátého století. V otevřené diskusi zazněly nejen hlasy politiků a církevních představitelů, ale také historiků i publicistů.


Dušičky u sv. Máří Magdalény v Brně

Brněnský kostel sv. Máří Magdaleny je kvůli probíhajícím opravám uzavřen. Jen prvního listopadu se otevřel všem, kteří chtěli vzpomenout na své zemřelé.


Mše svatá za klienty hospice

Ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti celebroval otec Felix Mária Žiška mši svatou za zesnulé pacienty Domácího hospice Antonínek a jejich rodiny. Před obětním stolem svítilo obrovské srdce plné svíček, které před bohoslužbou zapálili příbuzní.


Modlitební řetěz za nenarozené děti

Řetěz modliteb za nenarozené děti se na Slovensku konal už po čtrnácté. V Košicích začal už ráno, pokračoval mší svatou v kostele Královny míru a skončil navečer před nemocnicí.


Za církev synodální

Pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer zastupoval Českou republiku na generálním shromáždění biskupské synody, které probíhalo po celý měsíc říjen ve Vatikánu. Po návratu domů se s námi rozdělil o své bezprostřední dojmy z jednání synody.


Zahraniční hosté na Univerzitě Palackého

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého uspořádala International Teaching Week, tedy Mezinárodní týden vzdělávání. Studenti i veřejnost se v něm mohli setkat s odborníky ze zahraničí a také poznat, jak se vyučuje na univerzitách v jiných zemích.Z DIÁŘE

 

Hradec Králové, 9. listopadu

Festival Setkání národů

Festival Setkání národů bude v Hradci Králové už podesáté. Svou kulturu, umění i kuchyni letos představí na 25 zemí čtyř kontinentů. Budou i workshopy a ochutnávky, koncert a výstavy.


Praha, 10. listopadu

Den válečných veteránů

V předvečer Dne válečných veteránů se bude konat slavnostní pobožnost v kostele svatého Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Zve československá církev husitská.


Česká republika, 11. listopadu

Potravinová sbírka 

Přispěním do sbírky potravin může každý projevit svou solidaritu s potřebnými a pomoci. Darovat trvanlivé potraviny bude možné při nákupu ve spolupracujících prodejnách po celé republice.


Praha, 11. listopadu

Svatý Martin na Karlově mostě

Na Den veteránů vyjde z Karlova mostu průvod se svatým Martinem na bílém koni v oděvu římského vojáka. Na Křižovnickém náměstí předá pražskému purkmistrovi první sněhovou nadílku.


Kyjov, 11. listopadu

Pěvecké sbory církevních gymnázií

Pět pěveckých sborů církevních gymnázií ze tří zemí bude zpívat ve farním kostele v Kyjově a o den později také na Velehradě. Oběma koncerty vyvrcholí letošní Festival duchovní hudby.


Předklášteří, 12. listopadu

Výročí svatořečení Anežky České

Mši svatou k výročí svatořečení Anežky České bude v bazilice v Předkláštěří slavit spirituál teologického konviktu v Olomouci P. Josef Novotný. Zpívat bude Brněnský katedrální sbor Magnificat.


Zlín, 12. listopadu

Miroslav Hromádka: Requiem

Requiem Miroslava Hromádky a další duchovní skladby zazní v evangelickém kostele ve Zlíně. Účinkovat bude komorní smíšený sbor Canticum Camerale, Kroměřížský komorní orchestr a sólisté.


Kopřivnice, 12. listopadu

Antonín Dvořák: Biblické písně

Dvořákovy Biblické písně zazní na koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Přednese je Stadlerovo klarinetové kvarteto se sólistou ostravské opery Martinem Gurbaľem.

Zpravodajství

Premiéra: 7.11.2023

Výroba: 2023