I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Česko-německé smíření

Publicistika

Premiéra: 9.6.2009

Výroba: 2009

V oblasti česko-německého smíření se už udělalo mnoho. Iniciátory byly převážně církve - jak katolická, tak protestantské nebo různá občanská sdružení, či jiné organizace, přesto se nedá říct, že už jsou všechny rány minulosti zhojené. Věříme, že i náš pořad přispěje k této iniciativě a že se mnozí z vás nechají inspirovat zkušenostmi hostů besedy. Hosty pořadu budou: Pavel Wessely, předseda organizace Klubu rodáků Nového Jičína Edita Koslerová, předsedkyně Česko-německého spolku porozumění Oskar Siebert (SRN – Regensburg), filmový režisér Petr Anderle, předseda občanského sdružení Vlastenecký poutník Moderuje Rev. Jaroslav Kratka

Publicistika

Premiéra: 9.6.2009

Výroba: 2009