I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody

Praha, kostel sv. Jakuba

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2023

Výroba: 2023

Přenos bohoslužby. Hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2023

Výroba: 2023