I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

Jindřich Buxbaum

Publicistika

Premiéra: 13.11.2023

Výroba: 2023

Jindřich Buxbaum ač vzděláním technik, od dětství tíhne k umění a obzvláště k fotografii.
Narodil se 30. 8. 1953 ve Šternberku a velkým vzorem mu byl otec, který zažil léta genocidy v terezínském ghettu a v Osvětimi.
Židovství je pro něj dominantním motivem a plně se sám k němu hlásí. Rád se aktivně účastní všedních i svátečních chvil své komunity jak u nás, tak v zahraničí, a je jejich přirozenou součástí. Proto smí fotografovat na místech, kam je běžným lidem vstup zapovězen - zákulisí židovských pohřbů a svateb, studia v ješivách a v posledních letech dokumentuje život Chasidů, zástupců světa tradičního ultraortodoxního judaismu.
Svou práci prezentuje na výstavách nejen v naší republice. Je autorem publikace vlastních fotografií Život v diaspoře, též se autorsky spolupodílí na knihách různých autorů s židovskou tématikou

Publicistika

Premiéra: 13.11.2023

Výroba: 2023