I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Týden modliteb za mládež

Publicistika

Premiéra: 24.11.2023

Výroba: 2023

Zveme vás k diskusi o dnešních mladých lidech a jejich hledání spirituality i místa ve světě. O tom, jak mladí řeší vztahy, čelí závislostem nebo, proč se u nich setkáváme tak často se sebepoškozováním budou diskutovat lektorka Ing. Mgr. Marie Nováková, P. Mgr. Karol Matlok, MIC, školní kaplan na Křesťanském gymnáziu a Anežka Urbanová, která se věnuje pastoraci mládeže. Ptát se bude Daniela Brůhová.

Publicistika

Premiéra: 24.11.2023

Výroba: 2023