I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Modlitba za mír ve světě s papežem Františkem

Vatikán

Duchovní pořady

Premiéra: 27.10.2023

Výroba: 2023

Drazí bratři a sestry, 

mé myšlenky se opět obracejí k dění v Izraeli a Palestině. Jsem velmi znepokojen, zarmoucen, modlím se a jsem nablízku všem trpícím, rukojmím, zraněným, obětem a jejich rodinám. Myslím na vážnou humanitární situaci v Gaze a jsem zarmoucen, že v posledních dnech byla zasažena i anglikánská nemocnice a řecká pravoslavná farnost. Opětovně vyzývám k otevření prostoru, k dalšímu přísunu humanitární pomoci a k osvobození rukojmích.

Válka, každá válka na světě - mám na mysli i sužovanou Ukrajinu - je porážkou. Válka je vždy porážkou, je to ničení lidského bratrství. Bratři, zastavte se! Přestaňte!

Připomínám, že na pátek, 27. října jsem vyhlásil den půstu, modlitby a pokání a že ten večer v 18 hodin budeme ve Svatopetrském chrámu konat hodinu modlitby, abychom prosili o mír ve světě.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.10.2023

Výroba: 2023