I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Na okamžik s organizací Okamžik

Publicistika

Výroba: 2023

Okamžik pomáhá lidem se zrakovým postižením.

Pražská organizace Okamžik z. ú. poháhá lidem se zrakovým postižením již více než 20 let. O formách pomoci, dobrovolnících, ale také najčastějších chybách, které v dobré víře vůči zrakově postiženým děláme, mluví ředitel organizace Mgr. František Krejný a Mgr. Marie Matějů, koordinátorka dobrovolníků. Moderuje Janek Ženatý.

Publicistika

Výroba: 2023