Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

13. 12. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 13.12.2023

Výroba: 2023

Začátek adventu za „zdí rozdělení“

V sobotu 2. prosince byl kustod Svaté země otec Francesco Patton slavnostně přivítán v Betlémě poté, co projel zdí oddělující Izrael od palestinského území. Přestože v důsledku války nemůže město navštívit mnoho poutníků, přivítali otce kustoda místní křesťané a velký počet dětí.


Bdělá naděje na Kristův příchod

V kostele sv. Kateřiny v blízkosti Jeskyně Narození se slavila mše svatá na první adventní neděli. Je to doba očekávání, kterou charakterizují pojmy: střídmost, naděje a bdění.


Spolu se třemi králi na cestě k Betlému

Pokračujeme v cyklu katechezí k adventním nedělím, které jsou inspirovány postavami kolem jesliček. Setkáme se také s jedním zvláštním poutníkem, který přišel zdaleka, podle příkladu tří mudrců.


Žít v míru navzdory válce

Aby posílili mírové soužití a sociální vztahy v této době konfliktů, rozdávají židovští i arabští dobrovolníci jídlo rodinám, které jsou zasaženy válkou.

Zpravodajství

Premiéra: 13.12.2023

Výroba: 2023