I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Púčinské schodky

Pověsti z Hornolidečska

Pořady pro děti

Premiéra: 9.9.2009

Výroba: 2009

Kdysi dávno bydlel na Púčinách starý bača s mladým chlapcem Jurkou. Bydleli v malé chaloupce a byli moc chudí. Bača byl už moc starý a tak mladý Jurka zajišťoval obživu tím, že pásl v dědině ovce a kozy. Jednou, když tak celý den pásl, napadlo ho vylézt na nejvyšší skálu. Dříve tam stála věž od Púčinského hradu, teď už zbyly jen tři schodky. Jak Jurka vylezl nahoru, sedl si na schodky a díval se kolem dokola. Když chtěl potom jít dolů, zjistil, že nemůže. Z jedné strany byla skála strmá a pak se mu z té výšky točila hlava. A tak bezradně seděl a začal plakat. Už dávno se měl pomalu vracet s pastvy do vesnice a on tu trčí. Najednou se před ním objevil malý mužíček…

Pořady pro děti

Premiéra: 9.9.2009

Výroba: 2009