I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

10. 1. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 10.1.2024

Výroba: 2024

Přelom roku ve znamení modliteb za mír

Poslední den roku 2023 a začátek toho nového se ve Svaté zemi nesl v duchu intenzivních modliteb za mír ve Svaté zemi a na celém světě. Kustod Svaté země otec Francesco Patton sloužil mši svatou v den svátku Svaté Rodiny v Nazaretu. Latinský patriarcha Jeruzaléma kardinál Pizzaballa celebroval mši svatou na slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v Jeruzalémě.


Návštěva kardinála Krajewského ve Svaté zemi

Papežský almužník kardinál Konrád Krajewski navštívil během Vánoc Svatou zemi, aby místní křesťany ujistil o blízkosti Svatého otce a jeho soucitu se všemi, kde zde trpí v důsledku války.


Neposkvrněné početí Panny Marie na ikoně ze Svaté země

Maria Ruiz přišla ze Španělska do Svaté země jako dobrovolnice a nyní se věnuje psaní ikon s evangelními motivy.


Hymna františkánské mládeže

Generální ministr františkánského řádu otec Massimo Fusarelli a kustod Svaté země otec Francesco Patton schválili první arabskou hymnu františkánské mládeže ve Svaté zemi. Má název „Následuji Tě jako František“ a vznikla z iniciativy společenství mládeže v Ramle.

Zpravodajství

Premiéra: 10.1.2024

Výroba: 2024