I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

17. 1. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 17.1.2024

Výroba: 2024

Slavnost Zjevení Páně, pravoslavné Vánoce a svátek Křtu Páně ve Svaté Zemi

Křesťané v Betlémě oslavili 6. ledna slavnost Zjevení Páně, pravoslavné církve oslavily ve stejný den Narození Páně podle východního kalendáře. V neděli 7. ledna pak latinští křesťané spolu s františkány oslavili svátek Křtu Páně na břehu řeky Jordán.


Nová fáze stavebních prací u Božího hrobu

V konventu sv. Salvátora v Jeruzalémě se v prosinci setkali zástupci křesťanských komunit, které spravují Baziliku Božího hrobu, a seznámili se s dalším postupem stavebních prací v bazilice a také s nejnovějšími archeologickými výzkumy na tomto posvátném místě.


Z baziliky v Nazaretu biskupem na Kypru

Otec Bruno Varriano se stal novým pomocným biskupem latinského patriarchátu Jeruzaléma. Dlouholetý rektor baziliky Zvěstování v Nazaretu bude plnit biskupskou službu v komunitě latinských křesťanů na Kypru.

Zpravodajství

Premiéra: 17.1.2024

Výroba: 2024