I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Věrní Kristu

Dokumentaristika

Premiéra: 19.1.2010

Výroba: 2008

Kraljeva Sutěska je pouze jedním z mnoha příkladů míst, ze kterých byli Chorvaté z Bosny a Hercegoviny vyštváni a donuceni opustit je. Starší lidé z těchto komunit jsou ponecháni na milost politickým okolnostem a jednáním, a musí opustit domovy, ve kterých jejich předkové žili v minulých třinácti staletích. Andričovi stejně jako většina z deseti tisícovek chorvatských katolíků z regionu byli donuceni opustit své domovy kvůli válečnému pustošení. Z této farnosti, která trvá přes sedm set let, zůstalo z předválečné komunity třinácti tisíc katolíků pouze tisíc převážně starších občanů, většina zbývajících se rozptýlila po světě.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.1.2010

Výroba: 2008