I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatý Benedikt z Nursie

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2024

Svatý Benedikt z Nursie byl katolický mnich, zakladatel západního mnišství. Podle tradice je autorem tzv. Benediktovy řehole a podle legendy sepsané papežem Řehořem I. Velikým založil okolo roku 529 klášter na Montecassinu ve střední Itálii. O jeho životě pojednává dokument Svatý Benedikt.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2024