Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Svatá Gudula - síla víry

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2024

Svatá Gudula se narodila v oblasti brabantské pagi, pravděpodobně v Moorsel poblíž Aalst. Podle jejího životopisu z 11. století sepsaného mnichem jménem Onulf z haumontského opatství mezi lety 1048 a 1051 pocházela ze šlechtické rodiny. Byla dcerou vévody Lotharingia zvaného Witger a Amalbergy z Maubeuge. Vychovávána byla v klášteře v Nivelles a abatyše sv. Gertruda je pokládána za její křestní kmotru. Ta v roce 659 zemřela a Gudula se z kláštera vrátila k rodičům do Hamu. Žila ve značné kajícnosti. Zbudovala si prostý příbytek jako celu a pokračovala ve stylu života, jaký si v klášteře osvojila. Mezi její kající skutky patří i odstranění podešví z obuvi, aby bosá chodila zcela nenápadně. Vše přinášela Ježíši v oběť, aby tak přispívala k jeho oběti na záchranu hříšníků. V legendě o ní je zmínka i o světle, které ji cestou do kostela ďábel zhasl a anděl znovu rozsvítil. Tím je naznačen i boj v jejím duchovním životě: útoky zlého ducha a pomoc z nebeské strany. Měla dva sourozence, z nichž sestra Ravelda zemřela v Saintes u Halu asi r. 680 při nájezdu nepřátel a byla svatořečena s Grimoaldem a Gondulfem (společná pam. 16. 7.). Po smrti otce její matka Amalburga vstoupila do kláštera v Maubenge a zemřela asi v r. 690.Gudula za svého života pomohla mnoha potřebným a mnohé zázračně uzdravila. V přísné sebekázni setrvala až do konce života a její ostatky byly uloženy v chrámu sv. Michaela v Bruselu.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2024