I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatý Ivo

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2024

Výroba: 2022

Svatý Ivo bývá nazývá prvním advokátem chudých. Je patronem Bretaně a právníků (soudců, advokátů, notářů), také farářů, soustružníků, chudých, sirotků a opuštěných dětí. Je patronem university v Nantes a mnoha právnických fakult ve Francii. Je vzýván jako pomocník při soudních sporech. Zobrazován bývá v taláru a biretu doktora práv, se svitky v ruce a provazem, obklopen chudými.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.4.2024

Výroba: 2022