I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jaroslav Max Kašparů - psychiatr a trvalý jáhen

Publicistika

Premiéra: 12.9.2009

Výroba: 2009

Premonstrátský diákon Jaroslav Maxmilián Kašparů (nar. 1950 v Žirovnici) vystudoval postupně stomatologii, pedagogiku, etiku, všeobecné lékařství a katolickou teologii.Kromě řady odborných článků je autorem čtrnácti knižních titulů, z nichž některé byly přeloženy do slovenštiny, polštiny, francouzštiny a italštiny. V současné době působí jako mimořádný docent na Trnavské univerzitě, psychiatr a soudní znalec v Pelhřimově. Je ženatý, má dvě dcery.

Publicistika

Premiéra: 12.9.2009

Výroba: 2009