I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblické postavičky v Českém katolickém biblickém díle

Dokumentaristika

Premiéra: 1.10.2009

Výroba: 2009

České katolické biblické dílo začalo před několika lety se zajímavou praktickou metodou vyučování náboženství - a to hrou s ručně vyrobenými panenkami. Pořádají proto kurzy, v nichž se katecheté učí nejen metodě vyučování s biblickými postavičkami, ale učí se je také vyrábět.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.10.2009

Výroba: 2009