I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 1. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 24.1.2024

Výroba: 2024

Františkánský biblický institut oslavil 100. výročí

V Římě se konaly oslavy 100. výročí založení Františkánského biblického institutu v Jeruzalémě. Delegaci tohoto institutu přijal papež František, který poděkoval františkánům za úsilí, které věnují studiu Písma svatého a ochraně posvátných míst. Na Papežské univerzitě Antonianum se konala konference a byla zde také zahájena výstava k tomuto výročí s názvem: „Co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a čeho jsme se dotýkali, to vám zvěstujeme.“


Svátek proměnění vody ve víno v galilejské Káně

Ve vesnici Kána v Galileji se 14. ledna slavil svátek na památku evangelní události, kdy na svatbě proměnil Ježíš vodu ve víno. Při této příležitosti věřící obnovili své křestní a manželské sliby.


Latinská farnost v Ramle pomáhá při sklizni oliv

Dobrovolníci z latinské farnosti v Ramle pomáhají při sklizni oliv na pozemcích salesiánského kláštera v Beit Jamal. Palestinští pracovníci bohužel v důsledku války nedostali povolení ke vstupu do Izraele.

Zpravodajství

Premiéra: 24.1.2024

Výroba: 2024