I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Žít udržitelně(ji)?

Publicistika

Premiéra: 9.2.2024

Výroba: 2024

Před více než osmi lety zveřejnil papež František okružní list - encykliku - Laudato sii o péči o společný domov. Přiblížil v ní integrální ekologii - lásku k bližnímu, z níž není vyloučen žádný člověk ani žádná součást přírody. A vyzval k ekologickému obrácení. Na podzim roku 2023 tento přelomový text doplnil o dopis s názvem Laudate Deum, kde apeluje na "rychlou a jednotnou akci" proti zhoršování životního prostředí. Jak žít zodpovědně vůči sobě, druhým lidem a přírodě? Jak být vnímavější vůči strádajícím bližním v jiných částech světa i vůči planetě? Na to se bude Irena Pulicarová ptát ekoložky Ráchel Veselé, skauta a pedagoga Jiřího Zajíce a koordinátora české pobočky iniciativy Františkova ekonomika Josefa Zvoníčka.

Publicistika

Premiéra: 9.2.2024

Výroba: 2024