I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

21. 2. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 21.2.2024

Výroba: 2024

Začátek postní doby v Jeruzalémě

Připomeneme si hlavní liturgické události na začátku postní doby v Jeruzalémě. Při mši svaté v bazilice Božího hrobu na Popeleční středu zazněla výzva k hlubšímu naslouchání Božímu slovu. V neděli 11. února se skupina řeholníků shromáždila v kapli bratrů kapucínů u příležitosti zahájení čínského lunárního roku. A maronitská komunita pak oslavila svátek svého patrona svatého Marona.


Členové nadace Homo Viator na pouti ve Svaté zemi

Členové nadace Homo Viator z italské diecéze Vicenza se vydali na pouť do Jeruzaléma. Tématem této cesty bylo: „Být tvůrci pokoje i v době rozdělení.“


Původ každodenních procesí k Božím hrobu

V této postní době vám nabízíme čtyřdílný seriál o každodenních procesích v bazilice Božího hrobu a jejich teologickém významu.

Zpravodajství

Premiéra: 21.2.2024

Výroba: 2024