I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

28. 2. 2024

Zpravodajství

Premiéra: 28.2.2024

Výroba: 2024

Solidarita s jeruzalémskou církví na Velký Pátek

Začínáme poselstvím kustoda Svaté země otce Francesca Pattona k letošní Velkopáteční sbírce pro Svatou zemi. Křesťané na celém světě by v této době měli projevit svou solidaritu s křesťany v Gaze, kteří trpí v důsledku války.


Starosta Florencie navštívil Svatou zemi

Starosta italské Florencie Dario Nardella navštívil na pozvání kustoda otce Francesca Pattona Svatou zemi. Návštěvu však musel předčasně ukončit z důvodu zřícení rozestavěné budovy ve Florencii.


Postní liturgie u Božího hrobu

Komunita františkánů u Božího hrobu se v této postní době účastní mnoha tradičních obřadů a bohoslužeb na tomto posvátném místě.


Každodenní procesí k Božím hrobu a Status Quo

V bazilice Božího hrobu působí pět křesťanských komunit. Aby se zabezpečil bezproblémový chod liturgického slavení, byl v roce 1852 vydán písemný dekret, který dostal označení Status Quo.

Zpravodajství

Premiéra: 28.2.2024

Výroba: 2024