I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá s žehnáním kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Duchovní pořady

Premiéra: 8.5.2024

Výroba: 2024

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce je deset roků po prvním hrábnutí do země dostavěná. Vyrostla z modliteb, darů a obětavé práce mnoha nejen místních farníků i z velkého osobního nasazení moutnického faráře P. René Strouhala. Architektonicky působivá přírodní stavba už má věž i kamenno-dřevěné lavice, vyřešené je osvětlení všech 55 oken a další práce se dokončují. Slavnostní mši svatou se svěcením oltáře bude v přímém televizním přenosu celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul.

Duchovní pořady

Premiéra: 8.5.2024

Výroba: 2024